Проект – финансиране и доставка на оборудване „ПГВАД Христо Ботев“

Проект – финансиране и доставка на оборудване „ПГВАД Христо Ботев“

Част от дългосрочната стратегия на организацията ни е да подпомагаме развитието на образователната система в България.

С помощта на партньорите ни от “FESTOOL” реализирахме проект – финансиране и доставка на оборудване за Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ПГВАД ХРИСТО БОТЕВ – гр. Пловдив.

Проекта се реализира по Европейска програма ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Благодарение на общите ни усилия, младите ученици-занаятчии ще трупат знания и практически умения използвайки най-съвременното и иновативно оборудване.

Успех и на добър час!

От екипа на ТЕКА ООД!