Информация относно получено европейско финансиране


Проект и главна цел:

Оперативна програма 2014BG16RFOP002 – Иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.073-14583-C01 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ТЕКА ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.09.2020г.

Край: 17.12.2020г.