CNC пробивно-фрезова машина VITAP KAIROS

CNC пробивно-фрезова машина VITAP KAIROS

VITAP KAIROS е компактна пробивно-фрезова машина с ЦПУ от проходен тип, с долно разположение на работния агрегат, за комплексна обработка на плоскости:

 • Оптимизиран разкрой на бленди с ширина до 920 мм (ос Y) и без ограничения на дължина (ос X) BAR NESTING®;
 • Пробивни операции вертикално по едната повърхност и хоризонтално по четирите канта на детайла;
 • Нутване по ос Х по едната повърхност на детайла;
 • 3-странно фрезоване/форматиране;
 • Профилно фрезоване;
 • Рутиране (контури);

Price: 0,00 BGN

CNC пробивно-фрезова машина VITAP GALILEO

CNC пробивно-фрезова машина VITAP GALILEO

Vitap Galileo е компактна пробивно-фрезова машина с ЦПУ от проходен тип, с долно разположение на работния агрегат, за комплексна обработка на плоскости.

Патентованата BAR NESTING® технология добавя възможността за хоризонтални пробивни операции към класичеката «нестинг» технология и позволява:

 • Оптимизиран разкрой на детайли с ширина до 1250 мм без ограничения по оси X и Y;
 • Пробивни операции вертикално по едната повърхност и хоризонтално по четирите канта на заготовката;
 • Нутване по ос X по едната повърхност на заготовката;
 • 4-странно фрезоване/форматиране;
 • Профилно фрезоване;
 • Рутиране/рязане на контури;

GALILEO с BAR NESTING® е отговорът на промяната на „правилата на играта“ на пазара, наложила преосмисляне на философията на производство: от дълги серии еднакви детайли с междуоперационно складиране към „just-in-time“ технология с едновременно производство на всички детайли и монтаж на крайно изделие.

GALILEO с BAR NESTING® е подходящата машина за малки и средни фирми с невисок бюджет за инвестиции, ограничена производствена и складова площ, създаваща проблеми с манипулирането на големи плочи и ограничен персонал. GALILEO с BAR NESTING® е подходяща и за големи фирми, като по-икономична, лека за експлоатация и надеждна алтернатива на сложно и скъпоструващо поръчково оборудване, предполагащо висококвалифициран обслужващ персонал и слециализирана поддръжка.

Примерни приложения

Price: 0,00 BGN

CNC пробивно-фрезова машина VITAP K2 2.0

CNC пробивно-фрезова машина VITAP K2 2.0

Vitap POINT K2 2.0 е компактна пробивно-фрезова машина с ЦПУ от проходен тип, с долно разположение на работния агрегат, за комплексна обработка на плоскости. Машината разполага с 3 управляеми оси и инструментален магазин. Vitap POINT K2 2.0 е наградена със Златен медал в раздела за иновации в обработката на плоскости.Патентованата BAR NESTING® технология добавя възможността за хоризонтални пробивни операции към класичеката «нестинг» технология и позволява:

 • Оптимизиран разкрой на детайли с ширина до 1250 мм без ограничения по оси X и Y;
 • Пробивни операции вертикално по едната повърхност и хоризонтално по четирите канта на заготовката;
 • Нутване по ос X по едната повърхност на заготовката;
 • 4-странно фрезоване/форматиране;
 • Профилно фрезоване;
 • Рутиране/рязане на контури;

POINT K2 2.0 с BAR NESTING® е отговорът на промяната на „правилата на играта“ на пазара, наложила преосмисляне на философията на производство: от дълги серии еднакви детайли с междуоперационно складиране към „just-in-time“ технология с едновременно производство на всички детайли и монтаж на крайно изделие.

POINT K2 2.0 с BAR NESTING® е подходящата машина за малки и средни фирми с невисок бюджет за инвестиции, ограничена производствена и складова площ, създаваща проблеми с манипулирането на големи плочи и ограничен персонал. POINT K2 2.0 с BAR NESTING® е подходяща и за големи фирми, като по-икономична, лека за експлоатация и надеждна алтернатива на сложно и скъпоструващо поръчково оборудване, предполагащо висококвалифициран обслужващ персонал и слециализирана поддръжка.

Примерни приложенияPrice: 0,00 BGN