ТЪРСИ ПО КАТЕГОРИЯ
[content_block id="4319"]
Pages: 1 2 3 4 5Next >Last »

Ъглов копир TC133R

Ъглов копир TC133R

Референция: 3345634

Описание

  • При копиране на желания ъгъл с TC133R рязането се ръководи от водач, разделящ ъгъла на две и показващ точното място на рязане.
  • Снабден е със затягащ винт, за да се избегнат грешките по време на прехвърлянето на ъгъла към машината.
  • Поставянето на TC133R успоредно на детайла и настройката на триона успоредно на ъгловия водач, обезпечават точно рязане без грешки и без да губите време в сложни предварителни изчисления.
  • Копирът може да се използва с всички циркуляри за дърво и метали на пазара.
  • Възможно е да се копират външни и вътрешни ъгли. Също така е възможно използване в "ръчен" режим за маркиране на рязовете с молив върху детайлите при използване на трион.
  • Симетрията на устройството позволява референтна маркировка върху два детайла.

Предимства

Лесно копиране на действителния ъгъл

Точно рязане без грешки поставяйки диска успоредно на водача

Перфектен резултат за кратко време


Price: 0,00 BGN